FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
o którym mowa w art. 450 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
– dalej także „P.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

 • Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości - nie więcej niż 100% wartości wymaganego zabezpieczenia określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielane są w pakiecie z odnawialna linia wadialną.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Opłata przygotowawcza – 1% od wartości udzielonego poręczenia, nie mniej niż 150,- zł.
 • Prowizja za udzielenie poręczenia
  - od 0,6 % od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,-zł, za okres poręczenia do 60 m-cy.
  - od 0,8 % od wysokości poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał nie mniej niż 100,-zł za okres poręczenia powyżej 60 m-cy.
  Pobierana „z góry” jednorazowo za cały okres trwania poręczenia.

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

WARUNKI PORĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego zabezpieczenia.
 • Maksymalna wartość poręczenia należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości 1.000.000 zł*.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.500.000 zł*.
 • Maksymalny okres poręczenia 120 miesięcy*.

* Zarząd może indywidualnie ustalić warunki udzielenia poręczenia.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY

  Regulamin poręczeń należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakośći Pobierz
  Wniosek o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy Pobierz
  Upoważnienie do pobrania Raportu Specjalnego o Konsumencie Pobierz
  Oświadczenie majątkowe Pobierz 
  Oświadczenia o ochronie danych osobowych i udost. danych do BIG Pobierz 
  Rachunek wynikow - zasady ogolne Pobierz 
  Bilans  zasady ogolne Pobierz 
  Bilans i rachunek wynikow Pobierz 
  Upoważnienie do pobrania Raportu Specjalnego o Firmie Pobierz 
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok