FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE WYBORU PODMIOTU BADAJĄCEGO RYZYKO

Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie postępowania w zakresie wyłonienia firmy do oceny wniosków o udzielenie poręczenia i pożyczek.

Przedmiot postępowania: wyłonienie podmiotu, który będzie zajmował się na zlecenie FPK Sp. z o. o. analizą formalno-prawną i merytoryczną złożonych wniosków o udzielenie poręczenia lub pożyczki. W ramach przygotowywanych czynności oferent dokona oceny złożonych dokumentów pod kątem ich kompletności i poprawności formalno-prawnej, dokona oceny zdolności kredytowej zgodnie z obowiązującymi metodologiami w FPK Sp. z o. o. Podmiot badający sporządzi ocenę ryzyka oraz dokumentację w tym przygotuje aplikację zawierającą dane o transakcji, decyzję pożyczkowa lub poręczeniową, zaproponuje warunki cenowe oraz warunki transakcji. Podmiot badający przygotuje umowy niezbędne do zawarcia transakcji oraz dokumenty zabezpieczające transakcji. Raz na kwartał podmiot badający sporządzi propozycję utworzenia lub rozwiązania rezerw celowych. Zamawiający oczekuje ujęcia w cenie ryczałtowej powyższych czynności w maksymalnej liczbie miesięcznej: 35 ocen uproszczonych lub 15 ocen pełnych.

Czytaj więcej...

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok