FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
 • Jesteśmy dla Ciebie

Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 1710 z  późn. zm.) – dalej także „P.z.p.” w związku z art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 9 listopada 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804).

 • Odnawialnej linii poręczeń zapłaty wadiów z maksymalnym limitem do 1 mln. zł, przyznawanej na okres jednego roku, w ramach której przedsiębiorca może wielokrotnie uruchamiać jednostkowe poręczenia zapłaty wadium do wysokości limitu.

BENEFICJENCI PORĘCZEŃ

O poręczenie zapłaty wadium może ubiegać się Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub przystępujący do postępowania w ramach Ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonego przez Zamawiającego.

KOSZT PORĘCZENIA

 • Opłata przygotowawcza – 300 zł pobierana jednorazowo.
 • Prowizja od udzielonego limitu odnawialnej linii wadialnej: 
  700 zł dla linii o wartości do 300 tyś zł,
  1 000 zł dla linii o wartości do 500 tyś zł, 
  1 500 zł dla linii o wartości do 1 mln. zł, 
  2 000 zł dla linii o wartości powyżej 1 mln. zł.
 • Prowizja od niewykorzystanego limitu odnawialnej linii wadialnej 0,00% (miesięcznie).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 30 dni - 0,4% kwoty poręczenia (nie mniej niż 250 zł).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 60 dni - 0,5% kwoty poręczenia (nie mniej niż 300 zł).
 • Prowizja za udzielenie jednostkowego poręczenia zapłaty wadium na okres do 90 dni - 0,6% kwoty poręczenia (nie mniej niż 350 zł).

PRZEDMIOT FINANSOWANIA

 • Poręczeniem może być objęte zobowiązanie z tytułu wadium.

WARUNKI PORĘCZENIA

 • Wysokość poręczenia do 100% wartości wymaganego wadium.
 • Maksymalna wartość poręczenia wadialnego 1.000.000 zł*.
 • Maksymalne zaangażowanie z tytułu udzielonych poręczeń wobec jednego przedsiębiorcy 1.500.000 zł*.
 • Maksymalny okres poręczenia 90 dni z możliwością przedłużenia w przypadku zmiany okresu związania ofertą.

* Zarząd może indywidualnie ustalić warunki udzielenia poręczenia.

DOKUMENTY DLA WNIOSKODAWCY - ODNAWIALNA LINIA WADIALNA

  Regulamin poręczeń wadialnych Pobierz
  Tabela prowizji i opłat Pobierz
  Wniosek o udzielenie linii wadialnej Pobierz 
  Wniosek o poręczenie wadialne do linii odnawialnej Pobierz 
  Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy Pobierz 
  Informacja - dodatkowe dane bilansowe Pobierz 
  Oświadczenia o ochronie danych osobowych i udost. danych do BIG Pobierz 
  Lista kontrolna załączników do linii wadialnej Pobierz 
  Upoważnienie do pobrania Raport Specjalnego o Konsumencie Pobierz 
  Upoważnienie do pobrania Raport Specjalnego o Firmie Pobierz
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok