FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

Zarząd Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na podstawie Art. 235 § 1 oraz Art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołał na dzień 12 czerwca 2024 r. na godzinę 1100 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w Działdowie, przy ul. Wł. Jagiełły 17 (I piętro), którego przedmiotem będzie połączenie spółek Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze poprzez przejęcie Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Złotoryi.

Na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych informujemy, że zatwierdzony w dniu 07.09.2023, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Planu Połączenia z dnia 05.06.2023 r. został ogłoszony publicznie z dniem 07.05.2024 r. poprzez umieszczenie na stronach internetowych łączących się spółek tj.: www.fpkjg.pl oraz www.fpkz.pl.


Dokumentacja >>

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok