FPK 20 Lat logo

Fundusz Poręczeń Kredytowych
w Jeleniej Górze

Twój partner w biznesie

Rating funduszu: A- z perspektywą "stabilną"
Fundusz Poręczeń Kredytowych
  • Jesteśmy dla Ciebie

Aktualności

Kapitał poręczeniowy

Na podstawie danych finansowych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze oraz spółki zależnej tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi łączny kapitał poręczeniowy po czterech kwartałach 2021 r. wynosi: 12.139.633,47 zł w tym:

1. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze 7.921.633,47 zł,

2. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi 4.218.000,00 zł.

Potwierdzenie PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdza, że Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Jeleniej Górze jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 4 i art. 450 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.

Zobacz dokument >>

Lista Funduszy Poręczeniowych wspartych przez PARP, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

Kapitał poręczeniowy

Na podstawie danych finansowych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. w Jeleniej Górze oraz spółki zależnej tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi łączny kapitał poręczeniowy po trzech kwartałach 2021 r. wynosi:  11.586.953,85 zł w tym:

  1. Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z  o. o. w Jeleniej Górze 7.368.953,85 zł,
  2. Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o. o. w Złotoryi 4.218.000,00 zł.

Podkategorie

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na ich stosowanie.
Ok